نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
عطر افشانی و گل گزاری مزار مطهر شهدا  به مناسبت هفته مهارت

عطر افشانی و گل گزاری مزار مطهر شهدا به مناسبت هفته مهارت

عطر افشانی و گل گزاری مزار مطهر شهدا به مناسبت هفته مهارت
افتتاح نمایشگاه و جشنواره ایده‌ها و آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی با مشارکت مرکز شماره 3

افتتاح نمایشگاه و جشنواره ایده‌ها و آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی با مشارکت مرکز شماره 3

افتتاح نمایشگاه و جشنواره ایده‌ها و آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی با مشارکت مرکز شماره 3
طرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی با حظور خانواده استانداری برگزار...

طرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی با حظور خانواده استانداری برگزار...

طرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی با حظور خانواده استانداری برگزار...
دی ان ان