Menu
ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

جواهرسازی

نام دوره:طلا سازی

کد استاندارد مهارتی و آموزشی:1/1/10/80-8

1-شرایط و معیارهای پذیرش کارآموز:حداقل شرایط جسمانی:سلامت کامل جسمی (به خصوص دست ها و چشم ها )وهوشیاری کامل ذهنی برای کار آموز لازم می باشد.

حداقل مدرک تحصیلی:کار آموز باید مقطع سوم راهنمایی را به اتمام رسانده باشد.

جنسیت:زنان می توانند در این دوره شرکت نمایند

2-مهارت و دانش پیش نیاز: این دوره پیش نیاز لازم ندارد.

3-مدت دوره:480 ساعت می باشد

4-محتوای دوره:کاراموز در این ضمن شناخت ابزار کار  و ساخت و طراحی انواع زیور آلات قیمتی ،سوهانکاری ،حدیده کردن مفتول ،نورد وساخت وطراحی انواع زیور الات قیمتی از قبیل انواع حلقه های ساده بدون زیر بندی وبا زیر بندی ،توخالی ،پشت بسته راآموزش می بیند .

5-دوره های آموزشی مرتبط و یا هم خانواده:از دوره های مرتبط می توان ملیله کار و ابکاری فلزات قیمتی را می توان  نام برد.

6-مدرک اعطایی: گواهینامه مهارت طلا سازی اعطاء می شود.

7-مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت:مهارت آموخته پس از کسب  تجربه در این دوره می تواند با شرکت در دوره آموزشی ملیله کار مهارت خود را ارتقاء دهد.

8-چشم اندازهای شغلی دوره: مهارت آموخته می تواند به عنوان سازنده طلاوتعمیر کار طلا در کارگاه کوچکی یا بصورت اشتغال خانگی نسبت به اخذ سفارش از سایر واحدهای صنفی تولیدی و یا سفارشات شخصی اقدام نماید. 

     9-چشم اندازهای استخدامی دوره:مهارت آموخته می تواند در کارگاههایکوچک تولیدی و یا واحدهای  صنعتی به عنوان سازنده طلا ویا فروشندگی طلا ویابه صورت مربی در صنایع دستی فعالیت داشته باشد.

      10- سایر اطلاعات مهم و ضروری:از آنجائیکه در این دوره هنگام استفاده از ابزار ودستگاه های طلا سازی امکان وقوع حادثه وجود دارد،رعایت دقت در این کار بسیار مهم است.

 

 

نام دوره:ملیله ساز نقره

کد استاندارد مهارتی و آموزشی:3/1/55/80-8

1-شرایط و معیارهای پذیرش کارآموز:حداقل شرایط جسمانی:سلامت کامل جسمی (به خصوص دست ها و چشم ها )وهوشیاری کامل ذهنی برای کار آموز لازم می باشد.

حداقل مدرک تحصیلی:کار آموز باید مقطع سوم راهنمایی را به اتمام رسانده باشد.

جنسیت:زنان می توانند در این دوره شرکت نمایند

2-مهارت و دانش پیش نیاز: این دوره پیش نیاز لازم ندارد.

3-مدت دوره:188 ساعت می باشد

4-محتوای دوره:کاراموز در این ضمن شناخت ابزار کار  ذوب کاری ،حدیده کاری ،مفتول کشی و ساختن ریز نقش ها و فرم دهی مفتول ها را آموزش می بیند .

5-دوره های آموزشی مرتبط و یا هم خانواده:از دوره های مرتبط می توان طلا ساز وملیله کار و زنجیر بافت را می توان  نام برد.

6-مدرک اعطایی:گواهینامه  مهارت ملیله ساز نقره اعطاء می شود.

7-مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت:مهارت آموخته پس از کسب  تجربه در این دوره می تواند با شرکت در دوره آموزشی جواهر سازی مهارت خود را ارتقاء دهد.

8-چشم اندازهای شغلی دوره: مهارت آموخته می تواند به عنوان سازنده ملیله وتعمیر کار نقره در کارگاه کوچکی یا بصورت اشتغال خانگی نسبت به اخذ سفارش از سایر واحدهای صنفی تولیدی و یا سفارشات شخصی اقدام نماید.

    9-چشم اندازهای استخدامی دوره:مهارت آموخته می تواند در کارگاههای کوچک تولیدی و یا واحدهای  صنعتی به عنوان سازنده نفره ومشاغل حکاکی فلزاتقلم زنی ،مینا کاری با مراکز  صنایع دستی،نمایشگاهها می توانند در ارتباطباشند.

     10- سایر اطلاعات مهم و ضروری:از آنجائیکه در این دوره هنگام استفادهاز ابزار ودستگاه های طلا سازی امکان وقوع حادثه وجود دارد،رعایت دقت در اینکار بسیار مهم است.

http://zntvto.ir/Portals/3/content/tala%20sazi.jpg

دی ان ان