Menu
ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

رودوزی

نام دوره: پته دوز

کد استاندارد مهارتی و آموزشی:2/1/62/95-7

1-شرایط و معیارهای پذیرش کارآموز:حداقل شرایط جسمانی:سلامت کامل جسمی (به خصوص دست ها و چشم ها )وهوشیاری کامل ذهنی برای کار آموز لازم می باشد.

حداقل مدرک تحصیلی:کار آموز باید مقطع دوره  راهنمایی را به اتمام رسانده باشد.

جنسیت:زنان می توانند در این دوره شرکت نمایند

2-مهارت و دانش پیش نیاز: این دوره پیش نیاز لازم ندارد.

3-مدت دوره:192 ساعت می باشد

4-محتوای دوره:کاراموز در این ضمن شناخت ابزار کار ،آموزش دوختهای اولیه، آموزش دوختهای انواع پته، دوخت پته و نمونه انواع رومیزی را انجام میدهند

5-دوره های آموزشی مرتبط و یا هم خانواده:از دوره های مرتبط می توان بخارا دوزی، دوخت های سنتی را می توان  نام برد.

6-مدرک اعطایی: گواهینامه مهارت پته دوزی اعطاء می شود.

7-مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت:مهارت آموخته پس از کسب  تجربه در این دوره می تواند با شرکت در دوره آموزشی تکمیلی دوختهای سنتی مناطق مهارت خود را ارتقاء دهد.

8-چشم اندازهای شغلی دوره: مهارت آموخته می تواند به عنوان استاد کار در کارگاه کوچکی یا بصورت اشتغال خانگی نسبت به اخذ سفارش از سایر واحدهای صنفی تولیدی و یا سفارشات شخصی اقدام نماید. 

9-چشم اندازهای استخدامی دوره:مهارت آموخته می تواند در کارگاههای کوچک تولیدی و یا واحدهای  صنعتی به عنوان پته دوز ماهربرای سرویس عروس، تابلو، پرده های عتبات به صورت مزد بگیری روزانه فعالیت داشته باشد.

10-سایر اطلاعات مهم و ضروری:


 

نام دوره: سوزن دوز سنتی خاص مناطق

کد استاندارد مهارتی و آموزشی:3/1/65/95-7

1-شرایط و معیارهای پذیرش کارآموز:حداقل شرایط جسمانی:سلامت کامل جسمی (به خصوص دست ها و چشم ها )وهوشیاری کامل ذهنی برای کار آموز لازم می باشد.

حداقل مدرک تحصیلی:کار آموز باید مقطع دوره  ابتدایی را به اتمام رسانده باشد.

جنسیت:زنان می توانند در این دوره شرکت نمایند

2-مهارت و دانش پیش نیاز: این دوره پیش نیاز لازم ندارد.

3-مدت دوره:146 ساعت می باشد

4-محتوای دوره:کاراموز ضمن شناخت ابزار کار ،آموزش دوختهای بومی و منطقه ای ایرانی و اسلامی را انجام می دهد

5-دوره های آموزشی مرتبط و یا هم خانواده:از دوره های مرتبط می توان رودوزی سنتی درجه 2 و درجه 1 را می توان  نام برد.

6-مدرک اعطایی: گواهینامه مهارت سوزن دوز درجه یک اعطاء می شود.

7-مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت:مهارت آموخته پس از کسب  تجربه در این دوره می تواند با شرکت در دوره آموزشی تکمیلی دوختهای سنتی درجه یک و درجه دو مهارت خود را ارتقاء دهد.

8-چشم اندازهای شغلی دوره: مهارت آموخته می تواند به عنوان دوزنده در کارگاه کوچکی یا بصورت اشتغال خانگی نسبت به اخذ سفارش از سایر واحدهای صنفی تولیدی و یا سفارشات شخصی اقدام نماید. 

9-چشم اندازهای استخدامی دوره:مهارت آموخته می تواند در کارگاههایکوچک تولیدی و یا واحدهای  صنعتی به عنوان کار برای نمایشگاه داخلی و خارجی و همچنین برای کار گا ه های تولیدی در صنایع دستی فعالیت داشته باشد.

        http://zntvto.ir/Portals/3/content/pate.jpg


 

دی ان ان